Passing By

Geschreven door:

Ellis

Ellis Middelkamp

Leestijd 6-7 min

Studentenleven

Wat doe je als je eindexamen tentoonstelling is afgelast door corona? Hem naar buiten brengen! Iedereen in Enschede kan nu genieten van prachtige kunst van de AKI Fine Art studenten op de billboards over de hele stad.

Aki doeken 2

Kunst naar buiten in de "Passing By" kunst expositie van de AKI Fine Art studenten

Door de kunstwerken naar buiten te brengen, hebben AKI studenten nog steeds te kans om hun prachtige werken aan het grote publiek te laten zien. In deze blog geven we je een virtuele tour door Enschede en introduceren we je aan de kunstenaars en hun verhaal achter het werk.

Esmee van Zeeventer

"Terwijl ik me voortbeweeg, word ik gestimuleerd door iets waardoor ik verdwaald kan raken in een scène die misschien is gebeurd, of op het punt staat te gebeuren. Ik leg een afwezigheid of aanwezigheid vast. Ik probeer te opereren als een onderzoeker van mijn eigen universum, denk na over mijn persoonlijke geschiedenis, onderzoek en laat hedendaagse mogelijkheden zien over alledaagse motieven en zaken, terwijl ik nadenk over vragen van de wereld. Ik haal beelden uit de wereld om me heen om de eeuwige onderwerpen van het leven te visualiseren als herinneringen, liefde, angst en eenzaamheid."


Contact informatie

Instagram pagina
Website

Esmee van Zeeventer

Esmee van Zeeventer

Tessa Langeveld

Titel: "Een zeker teken van bedachtzaamheid over wat had kunnen zijn"

"Af en toe duikt er een glimp op van een onderliggend verhaal, iets dat je doet huiveren, iets onheilspellends. Weergegeven vanuit een visie waarin alles potentieel interessant zou kunnen zijn: van het kraken van een sluitende deur tot het vallen van een stuk papier, creëer ik ruimte voor contemplatie temidden van al deze gebeurtenissen. Door met CGI-video als uitgangspunt te werken, onderzoek ik het terugkerende, onderliggende verhaal dat zich door de jaren heen langzaam lijkt te ontvouwen. Een zoektocht die zich uiteindelijk blootlegt door middel van tekeningen, geluid en tekst."


Contact informatie
Instagram pagina
Website

Tessa Langeveld kleiner

Tessa Langeveld

Nienke van der Burg

Verkennen binnen het rijk van gefragmenteerd geheugen.

"Een ervaring blijft veranderen binnen de dimensie van het geheugen. In mijn schilderijen verwerk ik gebeurtenissen, gedachten en dromen van mijn dagelijks leven. Bij het schilderen zoek ik naar die specifieke ervaring en beleef ik die opnieuw, wat zorgt voor een constante verandering van gebeurtenissen en emoties. Ik reflecteer op deze ervaringen door te schilderen en tijdens het schilderen verschijnen en verdwijnen de figuren van hun grond, waardoor ze op het punt staan uiteen te vallen.

Ik leg gebeurtenissen uit het dagelijks leven vast in foto's en combineer meerdere beelden wat meteen een gefragmenteerd beeld oproept. Net als herinneringen zijn bepaalde details van het beeld duidelijk en andere details evolueren naar de achtergrond en blijven onduidelijk. Op deze manier laat ik het proces het beeld creëren en de herinnering reconstrueren. Expressief en intuïtief gebruik van kleuren, lichtheid die van binnenuit de figuur komt en negatieve ruimtes rond de figuur creëren een geïntensiveerde vorm van werkelijkheid."


Contact informatie

Instagram pagina

Nienke van der Burg kleiner

Nienke van der Burg

Thijs Segers

"Verlaten parken in fletse grijstinten, Uitgedroogde zonnebloemvelden, bijna post-apocalyptische landschappen in giftige gelen en droge okers. De schilderijen roepen een eigentijdse herinnering op aan iets wat al lang geleden voorbij is gegaan. Op zoek naar betekenis in het schilderproces zelf, werk ik met de materialiteit van de tussenruimte. Ik koester het onaffe en het niet weten, het in beweging zijn in zowel letterlijke als metaforische zin. De werken beginnen onderweg, met camera en potlood schets ik werkelijke plekken. Door me later te distantiëren van de emotie van die plekken, ontstaan er nieuwe plaatsen in de schilderijen; een beeld dat loskomt van zijn oorsprong en zijn letterlijke voorstelling overstijgt."


Contact informatie

Instagram pagina
Website

Thijs Segers

Thijs Segers

Sietske Feenstra

"In mijn werk zoek ik naar verschillende ervaringen met de vluchtige natuur van de tijd. Ik schilder verschillende momenten van misschien wel hetzelfde ogenblik. Op die manier zoek ik naar een langzamere manier van beleving, waar de grenzen tussen tijd, cultuur en afstand vervagen. Als blote voeten in het gras, een slapend kind in de achtertuin, een zakenman die even dagdroomt. Ik zie mijn schilderijen als mijn poging de tijd de mond te snoeren, door haar greep voor een ogenblik te ontglippen."


Contact informatie

Instagram pagina
Website

Sietske Feenstra

Sietske Feenstra

Shari Mona Cinzia

"Het afgebeelde werk maakte deel uit van mijn afstudeerinstallatie genaamd “Who am I after this? Who am I now? – Suzy Daal” en bestaat uit een matras die balanceert op een houten plaat die over twee kant-en-klare toiletten is gedrapeerd. Op de matras is een stuk stof gelegd.

Mijn installaties zijn het resultaat van het voortdurende onderzoek naar wie ik ben en naar mijn plaats en rol in de wereld. Mijn installaties zijn 'ik-werelden': het zijn de veranderlijke resultaten van elke zelftransformatie. Onderwerpen van intersectioneel feminisme vormen samen met mijn belevingswereld de basis van mijn praktijk."


Contact informatie

Instagram pagina
Website

Shari Mona

Shari Mona Cinzia

Nikki Kirpestein

"Ik geloof in verschillende werelden, de digitale wereld, de wereld van dromen, de wereld van de natuur, de psyche van de mens, fotografie en de vraag wat echt is dat we als mensen waarnemen met de structuren die we hebben uitgezocht. Ik gebruik een uitgesneden scène van iets dat uit zijn normale / natuurlijke omgeving is getild.

Mijn werk verleid het kijken door een perceptie van de huidige abstracte en figuratieve realiteit van de samenleving. Ik hou ervan om een vloeiend beeld te hebben wat realistisch en abstract is. Ik vraag me af hoe ervaring wordt waargenomen en hoe deze zichzelf hervormt door middel van een visueel dagboek van schilderijen en foto's."


Contact informatie

Instagram pagina
Website

Nikki Kirpestein

Nikki Kirpestein

Nicky Goldsteen

"Het landschap is mijn oer-thema. Niet het fysiek waarneembare landschap, maar het landschap van de geest; het mythische landschap. Mythes zijn verhalen over de goden en de werking van de wereld, het gewoel der dingen, spelingen van het Lot. In mijn werk kan ik me vrijelijk uiten. Figuren in het werk zullen nooit écht de hoofdrol krijgen, want het zijn vlekken tussen de vlekken. Ik werk met pure intuïtie en de gebaren die ik maak zijn als een zucht wind, een omgeploegd stuk aarde of een verbasterde herinnering."


Contact informatie

Instagram pagina

Nicky Goldsteen

Nicky Goldsteen

Matthijs Jeuring

"Geïnspireerd door de Gnostiek, ben ik bezig met een doorlopend narratief in mijn werk. Mijn werkmethodes zijn nogal chaotisch, onberekend en moment afhankelijk. De directe inspiratie komt vanuit mijn interactie met zowel mijn innerlijke werkelijkheid als mijn omgeving. In de momenten waar vervolgens schilderwerk uit ontstaat, zie ik een deterministische harmonie. Ik hou mijn ogen open voor de schijnbare toevalligheden die terugkijkend vaak een diepere betekenis onthullen. Het werk is gecodeerd en versleuteld tot een prognose. Met schilderen wil ik dan mijn intuïtie "encrypten". Het is de bedoeling om niet te weten wat ik doe in het moment zelf en niet exact te weten wat ik onderzoek.

Ik gebruik alleen maar uitgangspunten en interesses om te voorkomen dat het werk te ontworpen of resultaat gericht wordt. Het gaat om het blootleggen wat verborgen is, achter mezelf en mijn omgeving.

Ik heb keer op keer gemerkt dat oude werken na maanden of zelfs jaren pas iets vertellen wat ik nu pas begin te begrijpen. Zo wil ik graag het publiek getuige laten worden van deze ontdekkingstocht in het onbekende. Ik probeer daarom de grens op te zoeken van waar objectiviteit eindigt en het mystieke begint. Dat maakt dat de werken op zichzelf staand niet een representatie zijn, maar dat elk werk een klein stukje is van het geheel. Dat is het echte kunstwerk."


Contact informatie

Instagram pagina
Website

Matthijs Jeuring

Matthijs Jeuring

Maran Post

"Voor mij is een van de meest aantrekkelijke kenmerken van glas de reflecties die het kan hebben. Afhankelijk van de manier waarom licht een glazen object raakt zullen zijn reflecties bewegen en spelen door dit materiaal heen. Ik heb Shell specifiek zo gemaakt dat zijn reflecties net zo goed deel uit maken van het kunstwerk als het object zelf. Glas kan transparant, doorzichtig, bijna onzichtbaar zijn, maar door zijn schaduw, zijn reflecties, markeert het zijn aanwezigheid in de ruimte op een opvallende wijze. Ik heb het de titel Shell gegeven om te accentueren dat het object zelf alleen het fysieke, tastbare gedeelte is van dit werk. Zijn interactie met licht en ruimte zal zijn volle aanwezigheid definiëren.

Ik hou er van om in mijn werk te spelen met interactie en connectie. Dit doe ik door te spelen met de interactie tussen materialen maar ook met de interactie tussen de materiële aanwezigheid en de waarneming en de interactie tussen de toeschouwer en het kunstwerk. Ik ben er van overtuigd dat door deze interactie en connectie we kunnen leren, onderzoeken, dichter naar elkaar kunnen bewegen en kunnen verbinden."

Contact informatie

Instagram pagina

Maran Post

Maran Post

Lisa Maartense

"Het getoonde werk van Lisa Maartense is een onderdeel van haar fotografie serie 'Carrousel'. In deze serie onderzoekt ze de visuele relatie tussen paarden, bloemen en de kermis."


Contact informatie

Instagram pagina
Website

Lisa Maartense

Lisa Maartense

Lasity Last

IN DE WIND
"Een kleine schets van hoe mijn leven was voordat mijn schoonheid werd ontdekt. Ik lag
verfrommeld in een donkere muffe ruimte weg te stoffen. Heel af en toe mocht ik eruit en
assisteerde ik. Zo ben je wel eens op mij gaan liggen en je hebt ook wel eens koffie op me
gemorst.
Troosteloos, saai, maar wel hoe mijn leven was.
Laatst werd ik mee genomen, waarom was mij niet helemaal duidelijk. Ik werd eerst in een
plastic zak gestopt, zo een die heel hard kraakt. Vervolgens werd ik samen met die krakende
zak in een andere tas gedrukt! Daar zaten we dan opgepropt stijf tegen elkaar aan.
Toen de tas openging ving ik een glimp op van iets heel indrukwekkends, ik zag een zandbak
met daaraan grenzend heel veel water. Dit moest wel het strand zijn, want dit past precies
in de omschrijving van buurvrouw badhanddoek.
Een ogenblik later werd ik uit de tas gehaald en zag ik het echt! Het strand! Nog nooit had ik
zoiets moois gezien. Wat mijn functie vandaag ook is, ik vind het helemaal prima.
Tot mijn verbazing was dit een uitje speciaal voor mij! Ik mocht vliegen in de wind!
Dansend bewoog ik door de lucht. Nog nooit heb ik mij zo vrij gevoeld."


Contact informatie

Instagram pagina
Website

Lasity Last

Lasity Last

L3x Shemanski

"Het kunstwerk is niet gemaakt door de kunstenaar,
het kunstwerk is gemaakt door de kunstenaar.
"Onze kennis is een fakkel van rokerige dennen
Dat verlicht het pad maar een stap vooruit
Door een leegte van mysterie en angst.
Bid dan dat het tedere licht van het geloof gaat schijnen
Alleen daardoor wordt het sterfelijke hart geleid
Tot het denken van de goddelijke gedachte."
- George Santayana


Contact informatie

Instagram pagina
Website

L3x Shemanski

L3x Shemanski

Kaja Dunnewind

‘The Shape of Things After They Leave’

"Ik hou mij bezig met het ongrijpbare; het lichte. ‘The Shape of Things After They Leave’ is een lopende serie van hoopvolle, misschien wel wanhopige, pogingen om dit ongrijpbare vast te pakken voordat het verdwijnt, volledig verdunt, oplost in het niets; zoals vluchtige dromen die vervliegen zodra je je ogen opent. Of de snel verdwijnende, dansende vormen van licht op de binnenkant van je oogleden zodra je ze sluit. Of water dat, keer op keer weer, door je vingers glipt of simpelweg verdampt in het niets. Dat moment dat het verdwijnt, dat het er is maar ook niet, dat is wat ik probeer te vangen in deze serie."


Contact informatie

Instagram pagina

Kaja Dunnewind

Kaja Dunnewind

Inbar Damhuis

Modular Growth

"'Modular Growth' gaat over onopgemerkt onbedwingbare organismen die in door de mens gemaakte objecten worden gekweekt. Het is een bevrijdend gezicht om een deel van het ongetemde te zien in een wereld van regels, controle en beperkingen. Alles wordt tegenwoordig in de gaten gehouden en op zijn plaats gehouden. Om deze gecombineerde creaties op te merken, die niet meer (terug) in hun oorspronkelijke vorm kunnen worden veranderd, voelt als een geheim dat het bewaren waard is. Deze vergeten wereld van door de mens gemaakte objecten die worstelen met de natuur is constant aanwezig, zelfs als niemand oplet. Samen creëren ze iets nieuws, iets ongewenst. En deze onverwachtheid is wat mij fascineert."

Contact informatie

Instagram pagina

Inbar Damhuis

Inbar Damhuis

Gideon Eillert

"De titel 6-C verwijst naar het element koolstof door zijn betekenis in het periodiek systeem. Het is een van de meest voorkomende elementen die zowel in ons lichaam als in de aarde en de lucht worden aangetroffen. Dit schilderij begon met een afbeelding van in een menigte gehulde mensen. Tijdens het proces begonnen de figuren in elkaar over te lopen en de kleuren van aarde en lucht te dragen. Voor mij vertelt dit schilderij over de levensduur van de aarde die de onze overstijgt. Nadat we weg zijn, zullen we een stempel op de aarde achterlaten, die snel onherkenbaar zal vervagen."


Contact informatie

Instagram pagina
Website

Gideon Eillert

Gideon Eillert

Eva Oomen

"De afbeelding van het billboard is een videostill uit een video genaamd 'The Seagull And The Ivy'. Het is gebaseerd op een droom die me het inzicht gaf dat geduld en open armen soms alles is wat je kunt geven om te krijgen wat je wilt. Het is onderdeel van de videoserie 'de moeder van mijn leven'. Bij elke korte video lijkt het op een hoofdstuk van een boek of een pagina van een dagboek. Hierdoor kan ik meer te weten komen over het leven en hoe het te leven. De video's kunnen worden gevonden op YouTube onder de naam 'Zeekind'."


Contact informatie

Instagram pagina
Website

Eva Oomen

Eva Oomen

Elma Greven

Mijn werk heet "Juli 9:42AM"
"Het werk is het resultaat van een zoektocht naar sereniteit. Het is een contrast tussen tijdloosheid en onveranderlijkheid in het object en de tijdelijkheid van het karakter van de lucht. Door deze twee sferen te combineren tot één digitale omgeving creëer ik een moment van verwondering en verwondering."


Contact informatie

Instagram pagina
Website

Elma Greven

Elma Greven

Bas Schippers

"Schilderen kwam voor mij altijd voort uit innerlijke strijd. Ik zie de bodybuilding-levensstijl die ik leef als een ongedocumenteerde voorstelling die mijn schilderen vormt. Ik ben mijn eigen muze en probeer hypermannelijke eigenschappen en kenmerken zowel te bevestigen als uit te dagen. Het schilderen heeft me in staat gesteld dingen die ik dacht of voelde met meer afstand te benaderen en alternatieve opvattingen te verkennen en voor te stellen.

Door de gespierde man tegen de bloem te zetten wordt een contrast getoond. Door de bloemen scherp, hard en grafisch en het lichaam zacht en diffuus te schilderen, worden de dynamische veranderingen en hun rollen omgedraaid. Op deze manier zet ik vraagtekens bij de mannelijke autoriteit."


Contact informatie

Instagram pagina

Bas Schippers

Bas Schippers

KORTING
Haal jouw Study in Enschede kortingskaart op bij de Tourist Info aan Langestraat 41!
Meer informatie